Home | deutsch  |  Impressum  |  Data Protection  |  Sitemap  |  Intranet  |  KIT
Workgroup Applied Analysis

Secretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Room 2.029

Address
Englerstrasse 2
76131 Karlsruhe
Germany

Dr. Kaori Nagato-Plum
kaori.nagatou@kit.edu
Office hours:

Tel.: +49 721 608 42056

Fax.: +49 721 608 46214

Photo of Marco Olivieri Dr. Marco Olivieri

Office hour for students:
Room: 2.030/2.031 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Tel.: 0721 608 43697
Email: marco.olivieri@kit.edu

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Institute for Analysis
Englerstraße 2
76131 Karlsruhe